Đánh giá của vudinhdo

vudinhdo 10

Ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng mà phim hay, hấp dẫn, rất muốn xem lại.