Đánh giá của kkpham

kkpham 4

Mở màn rất cuốn. Câu chuyện khiến người xem tò mò muốn biết tiếp tiếp tiếp. Tiếc là càng về sau càng banh. Twist đồ như twist ẩu tả hơi nhảm không có nút thắt chuẩn bị từ trước.