Đánh giá của tranlong2019

tranlong2019 4

Thấy review hóng mãi đến ngày xem...xem suất muộn 22h55 dễ tăng phần hồi hộp....nhưng phim thật sự quá chán...nội dung rời rạc...cố tạo ra plot twist nhưng không hiệu quả còn gây chán...