Đánh giá của Nguyễn Thành Bắc

Nguyễn Thành Bắc 7

Phim rất phù hợp với trẻ em, trẻ cười phá lên. Đối với người lớn thì xem không hấp dẫn lắm vì là phim hoạt hình.