Đánh giá của Lord

Lord 8

Hành động không có gì đặc sắc nhưng bù lại nội dung được xây dựng khá tốt.