Đánh giá của MarsLe

MarsLe 6

Hiệu ứng hình ảnh rất tốt (Nên thử xem 3d). Black widow trông rất hợp vai. Câu chuyện tương đối tốt, hành động tốt. Nếu thành công thì sẽ có tiếp phần 2 vì phim để lại rất nhiều hint.