Đánh giá của VLynd

Kỹ xảo đẹp mắt, Scar Jo đóng hợp vai, cốt truyện có chiều sâu nhưng khai thác không tới, nhịp phim đều đều, dễ gây buồn ngủ.