Đánh giá của ZanDraluss

ZanDraluss 10

Phim về vũ trụ quái vật nên tập trung vô quái vật là chính, con người là phụ. Và các nhân vật chính của chúng ta đã hoành thành sứ mệnh cao cả của nó chính là Đập nát tương cái trái đất này. Cảnh đánh nhau phê k chê chỗ nào được, tạo hình Godzilla ngầu quắn quéo. Ai coi phim vì drama con người thì các bạn tốt nhất nên bỏ qua, còn nếu các bạn hướng tới cảnh quái vật đánh nhau, thành phố bị hủy diệt thì 100% nên đi xem nhé