Đánh giá của kkpham

kkpham 7

Hai bạn quái vật quánh quá đã coi quá mê quá thích. Nên coi imax để thấy đc hết cái hay của hiệu ứng.