Đánh giá của LinhTran02

LinhTran02 9

Một bộ phim hay ngoài mong đợi của mình. Xem phim vì thích thể loại thảm họa. Nhưng sau khi xem phim không chỉ cho mình sự giải trí mà còn đem lại cho mình những cảm xúc, cũng như suy nghĩ liên hệ với cá nhân.

Bộ phim tùy có theo lối nội dung cũ của dòng phim thảm họa, song việc khắc họa những tình huống để xây dựng tâm lý nhân vật thì khác hẳn một số phim thảm họa thuần giải trí mình từng coi. Phim làm mình nhớ đến The Impossible, cũng là một bộ phim rất hay.