Đánh giá của YTHzgamer

YTHzgamer 8

Cảnh quay 10/10 (như đang chơi 1 game được làm bằng NRE4 vậy) đoạn máy bay rơi cuối phim làm tôi thấy như 1 trò cười
Âm thanh rì rì như máy bay đồ chơi.
Từ đầu đến 1h thì chỉ có đúng 1 cảnh thiên thạch rơi còn nửa sau thì nhiều.
Nói chung là phim rất tuyệt!