Đánh giá của Lord

Lord 9

Nội dung không tốt bằng phần 1 nhưng lại tràn ngập cảm xúc.