Đánh giá của Oysterman

Oysterman 4

Cái kết hay không đủ để vớt vát cho cả bộ phim