Đánh giá của Maii

Maii 5

Phim chán ốm thật, trải nghiệm tồi tệ của phim đến từ việc phim tối còn hơn quá khứ của DC. Hành động cũng được nhưng phản diện, cao trào quá tệ, tình tiết ôm đồm, phim quá ồn ào, không đọng lại được gì cả.