Đánh giá của buivandang1993

buivandang1993 7

Khá Hài, nhưng nội dung không quá sâu sắc