Đánh giá của kkpham

kkpham 6

Các nhà làm phim Việt có thể thôi hoặc bớt làm phim hài được không? Thích Kaithy lắm. Công nhận phim này em diễn lên cơ và có cảm xúc hơn nhiều so với hồi Em Chưa 18. Chỉ tiếc là kịch bản phim còn lụng vụng, chắp vá nhiều quá. Nhiều mảng miếng hài cũ kĩ và nhiều tình tiết dài dòng không hợp lí.
Tiếc nhiều cho một phim đã từng mong đợi.