Đánh giá của VLynd

Căn Phòng Đẫm Máu mà máu lèo tèo mấy giọt. Một chút kết hợp The Shining với Insidious, Conjuring với The Ring blah blah nên thành ra mớ hỗn tạp. Mấy cảnh hù với tạo hình cũng hơi cheap mà có vẻ hù được khán giả trẻ.