Đánh giá của Namninh2287

Namninh2287 8

Bộ phim rất gay cấn và sâu sắc. Rất hồi hộp ?.
Đề cao tinh thần hòa bình, có những chi tiết nhân văn cao. Rất đáng để mọi ngườì vào rạp xem,mình vừa xem hôm qua,rate 9,5d