Đánh giá của Hoàng Lý Minh

Hoàng Lý Minh 10

Phim rất hài, mẹ mình khó tính vậy mà cũng cho phim 10đ. Cực kỳ hợp để thư giản cuối tuần.