Đánh giá của Ngoc Son

Ngoc Son 7

Phim chỉ mang tính khôi hài, tình tiết không logic