Đánh giá của Arisu

Arisu 6

Phim có tính giải trí cao, dù đôi lúc những màn tấu hài hơi khó thấm. Tuyến nhân vật khá ổn, đặc sắc và có tương tác tốt. Có lồng vài thông điệp nhân văn dù không thật sự quá ấn tượng. Plot có nhiều chỗ phi lí hoặc tiện lợi một cách khó hiểu. Nhìn chung thì phim xem giải trí ổn.