Đánh giá của amkhiet

amkhiet 7

Phim dừng ở mức xem được, có hài nhưng nhiều đoạn giống truyền hình hơn. PR hơi nhiều nhưng chất lượng phim tầm trung.