Đánh giá của hotakky

hotakky 8

Phim nhẹ nhàng, thông điệp ý nghĩa, diễn xuất chân phương, những điều bình thường làm nên một bộ phim đặc biệt :)