Đánh giá của vudinhdo

vudinhdo 7

Lẽ ra nên cho bà tiên phá mạnh tay hơn nữa mới hay. Kịch bản quá yếu và thiếu điểm nhấn.