Đánh giá của dungtinrum

dungtinrum 6

Phim phần đầu khá nhạt, từ phần giữa trở đi gây được ấn tượng, tiếc một điều là phim lồng tiếng, mất nhiều cái hay của nhân vật. Đó cũng là lý do tôi đánh giá 6đ. Nếu phim vietssub thì điểm đã cao hơn rồi