Đánh giá của Nguyen Van Hue

Nguyen Van Hue 7

Nội dung phim nhẹ nhàng, nhưng ít tình tiết quá!