Đánh giá của Maii

Phim chỉ có kỹ xảo, còn lại độ đặc sắc là zero.
Tony Jaa và những con quái vật là điểm sáng.