Đánh giá của blakenguyen

blakenguyen 8

Bỏ qua những lỗ hỏng về mặt nội dung, bộ phim mang tính giải trí rất cao, cả phần nghe và nhìn. Các đoạn giao tranh được dàn dựng chi tiết và hết sức tàn bạo đúng như tính chất của loạt game gốc. Tiềm năng phát triển của bộ phìm này là rất lớn khi còn nhiều tuyến nhân vật và câu chuyện chưa được khai phá, và hi vọng phần mở đầu này sẽ thành công để được mở rộng hơn nữa