Đánh giá của Vy Vy

Vy Vy 7

Phim có twist nhẹ ở đoạn cuối nhưng xem được gần hết thì mình đã đoán ra được. Đáng tiếc ở chỗ đoạn đầu thì dài dòng vô ích mà khúc cuối thì nhịp phá án hơi nhanh làm cho việc triển khai tâm lí nhân vật chưa được rõ ràng, nhưng bù lại cảnh quay siêu đẹp, âm nhạc của phim cũng rất ấn tượng!