Đánh giá của Hồng Vân

Hồng Vân 6

Phim diễn biến hơi chậm. Ra rạp xem phim buồn ngủ quá :)))