Đánh giá của Glass Mask

Glass Mask 7

Nội dung có ý nghĩa sâu sắc, nhưng cách dàn dựng chưa đủ sâu với mọi phân cảnh nên khiến cảm xúc và lý trí cứ bắt chéo lên nhau mà theo dõi... Hơi tiếc với 1 cốt truyện thế này mà khai thác không hết đất.