Đánh giá của Maii

Maii 4

Nhạt nhẽo và thiếu kịch tính, tập trung quá nhiều vào việc thần thánh hóa Poirot khiến quá trình phá án thiếu thuyết phục và logic, các nhân vật khác không có chiều sâu. Khắc họa Poirot không thấy được nét riêng của Poirot nữa mà giống phiên bản tệ hơn của Sherlock mà thôi. Thất vọng toàn tập.