Đánh giá của NguyenDucTai5494

NguyenDucTai5494 9

Phim rất cảm động, sâu sắc, diễn suất của các diễn viên rất đạt, đặc biệt là bé Ngân Chi, rất đáng khen cho bé, mọi người nên ra rạp xem phim này nhé.