Đánh giá của Maii

Phim đẹp nhưng tình tiết quá dài dòng, lộn xộn. Hài nhảm.