Đánh giá của hoangvuute

hoangvuute 2

Tình tiết vô lý. Không hợp gu, dở!