Đánh giá của KNTT

KNTT 8

Hài hước ờ nửa đầu rồi sau đó là cảm giác khó thở xuyên suốt phần còn lại cùa bộ phim để rồi cái kết mang lại cho người xem cả sự hy vọng và tuyệt vọng.