Đánh giá của kkpham

kkpham 6

Phim dễ xem, hài có, cảm động có chút đỉnh, ngôn tình có chút chút. Kỹ xảo hay miễn bàn. Johnny Depp vẫn thể hiện xuất sắc chất cướp biển ngông cuồng và tưng tửng đầy hài hước.Một sự lựa chọn giải trí tuyệt vời.