Đánh giá của Chibi

Chibi 8

Cốt truyện nhẹ nhàng, đáng yêu, không hại não. Hình ảnh khá mãn nhãn. Có một, hai cái bug nhưng phim giải trí, bỏ qua cũng không sao. Đề tài tuy cũ nhưng xem xong vẫn thấy không phí tiền, nếu đừng chờ đợi quá nhiều thì đây là một bộ phim giải trí cuối tuần ổn! P.s Đọc Review thấy có bài nói phim không bất ngờ hay nhân văn, cái gọi là “bất ngờ” thì vô cùng lắm, bởi phim anh hùng nào mà chẳng chưa xem hết đã biết ai thắng ai thua? Việc Geoger cute (tưởng là chết - cũng khá hợp lý) nhưng cuối cùng không chết chẳng phải cũng là “bất ngờ”? Việc Davis cứu được viên đặc vụ khỏi tai nạn máy bay (trong khi nhiều người cho rằng anh chàng này đến đó là “đóng máy” được rồi) và sau đó họ hợp tác ăn ý chẳng lẽ không được gọi là bất ngờ?... Khi Davis - kẻ đã mất niềm tin ở con người - nhờ có Geoger mà học được bài học về tình yêu nhân loại, về sự tha thứ... đó chẳng lẽ không là nhân văn? Khi Davis - kẻ đã mất hết niềm tin vào con người - giữa lằn ranh sinh tử vẫn còn cố cứu lấy một con người - vốn ở phe đối lập với anh, chẳng lẽ đó không phải là nhân văn? Tuy cốt truyện đơn giản nhưng những thứ cần có để người xem ấn tượng vẫn đầy đủ.