Đánh giá của Kippi

Kippi 9

1 bộ phim phải nói là khá mãn nhãn