Đánh giá của Storyboard

Storyboard 9

Một bộ phim Sci-fi tuyệt vời, với kỹ xảo tuyệt đẹp, nhiều easter eggs, nội dung lôi cuốn hẫp dẫn đầy bất ngờ khiến mình phải hồi hộp xem từ đầu đến cuối. Dù vẫn còn hơi nhiều voice over và nhiều đoạn giải quyết dễ đoán nhưng tổng thể cốt truyện hay. Bộ phim xứng đáng 1/4 dollar!