Đánh giá của VLynd

Nội dung có ý tưởng nhưng cách triển khai quá cũ dẫn đến thiếu hấp dẫn, hơn nữa cách giải quyết không hợp lý khiến khán giả xem xong chỉ thấy buồn cười, không đọng lại cảm xúc như đạo diễn mong đợi.
Phong cách làm phim theo Bollywood không hề phù hợp với thị trường Việt.