Đánh giá của Shuu

Shuu 5

Phim tạm chấp nhận được nhưng không quá xuất sắc. Một phiên bản người lớn chưa hoàn chỉnh của Home Alone và Die hard trong trung tâm thương mại. Nội dung chưa được sâu sắc lắm, các cảnh hành động tạm chấp nhận được, diễn viên tên tuổi nhưng không quá nổi bật.