Đánh giá của Vũ Lê Minh Anh

Vũ Lê Minh Anh 6

Thông điệp hay nhưng triển khai hơi chán. Mạch phim chậm. Nội dung hơi triết. Quay phim đẹp. Nhạc phim cũng okay.