Đánh giá của hotakky

hotakky 6

Tôi không hiểu người ta làm theo bộ phim này để làm gì? Màu sắc thì u tối, cốt truyện thì nhạt toẹt, nhiều nhân vật chết lãng xẹt, coi xong không hiểu phim muốn nói gì!