Đánh giá của VLynd

Một vẻ đẹp hoà quyện với nỗi buồn một cách tinh tế. Từng khung hình đẹp thật sự, phảng phất nỗi buồn man mác. Nhịp phim chậm, ko hối hả như nhịp sống ngày xưa. Lồng ghép vở cải lương Mị Châu Trọng Thuỷ với diễn biến thật ăn khớp.