Đánh giá của KNTT

KNTT 8

FFH chứng minh rằng cơn sốt Marvel vẫn sẽ tiếp diễn mặc cho cái kết mà Endgame đã mang lại. Có cảm tưởng rằng mọi thứ xảy ra đều mang một quy mô lớn hơn rất nhiều, tất cả là nhờ vào thành quả của 10 năm xây dựng và phát triển MCU. FFH mang tới một cảm giác mới mẻ với Peter Parker của Tom Holland (mặc cho sức ảnh hưởng của Tony Stark vẫn còn đó) và hi vọng rằng các tác phẩm về sau cũng sẽ mang đến một cảm xúc tương tự cho người xem. À nhớ ở lại xem 2 post credit nhé rất rất là quan trọng luôn ấy.