Đánh giá của phongviet

phongviet

Nguyễn Phong Việt

Nhà thơ - nhà báo tự do

phongviet đã đánh giá 7 điểm cho phim Spider-Man: Far from Home