Đánh giá của kkpham

kkpham 6

Một người nhện nằm ở mức an toàn, dẫu được xây dựng một hình ảnh "nói nhiều" khác hẳn những phiên bản trước nhưng lại không có nhiều đột phá. Cốt truyện chưa đủ hấp dẫn, có thể tìm được ở bất kì một bộ phim tuổi teen nào khác.