Đánh giá của timbonguyen_1206

timbonguyen_1206 8

Phim hay thứ ba của Marvel trong năm nay. Sự khởi đầu vô cùng tươi mới cho cả Peter Parker lẫn Spider-Man, cho cả Marvel lẫn Sony, hứa hẹn nhiều điều hay ho hơn đang chờ đón.