Đánh giá của Glass Mask

Glass Mask 9

Một sự đầu tư tuyệt vời, trọn vẹn cho những khởi đầu mới. Có cảm giác như đang xem phim dòng phim giải trí, nhưng không hời hợt nội dung chút nào.